Odštampajte ovu stranicu

Koflin

Koflin proizvodimo u gramaturama od 100, 200, 300 i 400g.

Standardna širina: 2,2m.